Vlaams Belang Heusden-Zolder

 facebook twitter feed

Zonder Pardon! Stop Straffeloosheid!

Additional Info

zonder-pardon-heusden-zolder

Met deze affiche willen we aanklagen dat veel te weinig criminelen achter de tralies belanden of blijven:

 

 • door de invoering van de Salduz-wetgeving hebben de politiemensen vaak niet eens de kans meer om verdachten te verhoren en grondig aan de tand te voelen; verhoren worden aan zoveel vormvoorwaarden onderworpen dat ze neerkomen op het pamperen van de verdachten; het Vlaams Belang was de enige partij die deze wet hard bestreden heeft.
 • door het gebrek aan celcapaciteit leiden in sommige arrondissementen alleen nog de meest extreme gevallen van delinquentie tot voorhechtenis; desondanks wordt voortdurend beweerd dat er te veel verdachten in voorhechtenis zijn, maar dat is een leugen: het hoge percentage wordt enkel verklaard door het veel te lage aantal effectief veroordeelden achter tralies.
 • celstraffen onder de drie jaar leiden in de regel niet meer tot een effectief verblijf achter tralies, hoogstens tot een kortstondig enkelbandregime.
 • celstraffen boven de drie jaar worden ofwel drastisch ingekort ofwel veel te snel omgezet in een enkelbandregime.
 • de regering is van plan de voorlopige hechtenis nog verder aan banden te leggen via "thuisdetentie"; het werk van politie, parket en onderzoeksrechters komt hiermee in gevaar; er valt bovendien te vrezen dat ook deze periode zou meetellen als 'uitgezeten straf', zodat de straffeloosheid nog verder toeneemt.
 • de regering is helemaal niet van plan het aantal effectieve plaatsen op te drijven; alleen het comfort van de gedetineerden is van belang. Het aantal cellen wordt weliswaar opgetrokken van ongeveer 9.000 naar 11.000, maar het is de bedoeling het 1 man – 1 celregime te veralgemenen; tegelijk worden een aantal belangrijke gevangeniscomplexen gesloten in plaats van gerenoveerd (Antwerpen-centraal, Dendermonde, Vorst, ...).
 • zelfs de bijna geheel gerenoveerde gevangenis van Sint-Gillis in Brussel krijgt een andere bestemming. Hierdoor zal het aantal plaatsen in Brussel uiteindelijk DALEN van 1.500 nu naar amper 1.100 in 2016, terwijl de bevolking er razendsnel toeneemt.

 

 

Het Vlaams Belang wil:

 • minder vormvoorschriften bij politieverhoor; aanpassing van de Salduz-wet;
 • verhoging van het jaarlijks aantal politierekruten met 500 tot alle tekorten zijn opgevuld;
 • géén verdere inperking van de wetgeving op de voorlopige hechtenis;
 • uitvoering van alle effectieve straffen, ook de korte celstraffen onder de zes maand;
 • optrekken van de celcapaciteit van 9.000 naar 15.000; tijdelijke inschakeling van leegstaande kazernes en gevangenisboten; renovatie en blijvend gebruik van alle gevangenissen voor penitentiaire doeleinden; geen inkrimping, maar een uitbreiding van de capaciteit in Brussel naar minstens 2.500 plaatsen;
 • opdoeken van de één-man/één-cel-plannen

 

Criminaliteit: harde aanpak

 • Met deze affiche willen we aanklagen dat de zogenaamde 'kleine criminaliteit' in onze steden veel te zacht wordt aangepakt en dat er geen straffenarsenaal is voor delinquente jongeren:
 • bezit en zelfs verkoop van drugs zijn geen echte prioriteit voor Justitie. In heel wat gemeenten en steden is er op dit vlak veel te weinig recherchewerk door de lokale politie.
 • jonge criminelen worden na hun arrestatie al te snel weer op de samenleving losgelaten, ze lachen de politie vaak vierkant uit; deze jongeren wanen zich onaantastbaar.
 • in opdracht van vaak socialistische burgemeesters dient de politie bepaalde stadsdelen zo veel mogelijk te mijden, om "geen rellen uit te lokken".
 • een echt lik-op-stuk-beleid en snelrecht zoals we dat kennen in bijvoorbeeld Nederland en Frankrijk is er bij ons nog altijd niet;
 • het aantal opvangplaatsen voor jonge criminelen blijft onvoorstelbaar laag; niet alleen de Franstalige, maar ook de Vlaamse regering neemt haar verantwoordelijkheid niet op. De behandelingstermijn in deze instellingen is daardoor veel te kort;
 • in tegenstelling tot alle buurlanden, die beschikken over een hedendaags jeugdsanctierecht en jongeren desnoods jarenlang kunnen weghalen uit de samenleving, zijn wij blijven hangen in de achterhaalde beschermingsideologie van de jaren '60;
 • tot grote frustratie van de jeugdrechters is er geen straffenarsenaal voorhanden en kunnen zij nog steeds geen echte straffen uitspreken;
 • waar zerotolerantie wordt ingevoerd, blijft dit helaas te vaak beperkt tot extra politie;
 • Justitie volgt meestal niet. En de illegale economie in de betrokken wijken blijft al te vaak onaangeroerd.

 

Het Vlaams Belang wil:

 • absolute prioriteit voor druggerelateerde criminaliteit, zeker nu in Nederland de wietpas is ingevoerd;
 • zware straffen voor drugverkopers;
 • arresthuizen in de steden voor jonge draaideurcriminelen;
 • gevoelige uitbreiding van de gesloten gemeenschapsinstellingen;
 • invoering van een hedendaags jeugdsanctierecht naar het model van de buurlanden;
 • langdurige celstraffen voor minderjarige veelplegers en bij extreme geweldmisdrijven;
 • daadwerkelijke zerotolerantie in alle wijken die geconfronteerd worden met hoge criminaliteit;
 • krachtige aanpak van de illegale economie;
 • zerotolerantie betekent in de eerste plaats: intensieve samenwerking tussen politie en parket, maar wil zerotolerantie echt slagen, dan moet er daarnaast ook samengewerkt worden met douanediensten, economische, sociale, voedsel- en wooninspectie, de uitbaters van het openbaar vervoer en de dienst vreemdelingenzaken.
 • lik-op-stuk-beleid: veralgemening van snelrecht bij eenvoudige misdrijven;
 • invoering van 'supersnelrecht' naar Nederlands model.

Voor meer informatie over de pre-campagne "Zonder Pardon", klik hier.

 

Vlaams Belang

 

Contacteer Ons

 • Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Website: vlaamsbelangheusdenzolder.be